+30-28210.94637


Ο αναπνευστήρας εντατικής θεραπείας  Aeonmed VT5230 είναι ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχάνημα με πνευματική κίνηση που προορίζεται να παρέχει συνεχή αερισμό σε ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια, που απαιτούν αναπνευστική υποστήριξη.

Ο αναπνευστήρας Critical Care Aeonmed VT5230 προορίζεται για ασθενείς που κυμαίνονται από παιδιατρικό έως ενήλικα και για χρήση σε μια ευρεία ποικιλία κλινικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, ο αναπνευστήρας Critical Care Aeonmed VT5230 είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς, οι οποίοι απαιτούν τους ακόλουθους τύπους υποστήριξης αναπνευστήρα: Αερισμός θετικής πίεσης, διεισδυτικός (μέσω σωλήνα ΕΤ ή Τραχεοτομίας) ή μη επεμβατικά (με μάσκα) μέσω του Assist / Control, SIMV, CPAP και άλλους τρόπους αερισμού.

Ο αναπνευστήρας Critical Care Aeonmed VT5230 προορίζεται για χρήση σε νοσοκομειακές και τύπου νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενδο νοσοκομειακής μεταφοράς, εφόσον παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια και πεπιεσμένο αέριο.

 

15 "οθόνη αφής TFT με κουμπί  πλοήγησης

Διαθέτει οθόνη αφής TFT 15 " ιντσών και απλό, εύχρηστο λειτουργικό πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορείτε εύκολα να ελέγξετε ολόκληρη τη λειτουργία
 

Λειτουργία οδηγού

Η λειτουργία του οδηγού (οδηγίες ρύθμισης στην  οθόνη) βελτιστοποιεί την απόδοση της λειτουργίας, την ταχύτητα εφαρμογής των ρυθμίσεων και την ασφάλεια των ασθενών.

Προηγμένο σύστημα πνευματικών

Το μοναδικό πνευματικό σύστημα Ventank εξασφαλίζει την ακρίβεια της παροχής αερίων

Βαλβίδα εκπνοής

Διαθέτει βαλβίδα εκπνοής μεταλλικής κατασκευής, αποστειρούμενη σε αυτόκαυστο με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής ώστε να παρέχει χαμηλό κόστος συντήρησης

Επεμβατικός αερισμός

Παροχή κατάλληλου μηχανικού αερισμού με στρατηγικές αερισμού βελτιστοποιημένες για προστασία των πνευμόνων. Η λειτουργία  ATC μειώνει την αντίσταση που προκαλείται από τον ενδοτραχειακό σωλήνα ή τον σωλήνα τραχεοστομίας, με αποτέλεσμα να μειώνει την προσπάθεια αναπνοής από τον ασθενή. Η λειτουργία Bivent παρέχει δύο επίπεδα συνεχών θετικών πίεσεων  αεραγωγών (CPAP) με υποστήριξη πίεσης, κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους ασθενών

Μη επεμβατικός αερισμός

Η σωστή χρήση του NIV μειώνει τις πιθανότητες διασωλήνωσης, ελαχιστοποιώντας την  διάρκεια νοσηλείας. Ο αερισμός NIV ως βασικό χαρακτηριστικό του VT 5230, συνδυάζει επεμβατική και μη επεμβατική θεραπεία σε μία μηχανή, οικονομική και αποδοτική.

Παρακολούθηση

Παρουσίαση 3 κυματομορφών και 3 βρόχων. Η λειτουργία Συναγερμών /Συμβάντων (Alarm/ Event records) καταγράφει τις λεπτομέρειες κάθε συναγερμού και τυχόν αλλαγές των ρυθμίσεων. Η λειτουργία Trend παρέχει 72 ώρες με πλήρη δεδομένα ασθενούς. Βολικό για ανάκληση πληροφοριών και ενημέρωση βάρδιας.

Μηχανική Πνευμόνων

Με μετρήσεις της στατικής ενδοτικότητας, της αντίστασης αεραγωγών, της PEEPi, και της P0.1, σας βοηθά στην αξιολόγηση της θεραπείας

Έξυπνη Διαχείριση Λύσεων

Το VT5230 μπορεί να τοποθετηθεί σε στήλη οροφής, και σε τροχήλατο με ή χωρίς αεροσυμπιεστή. Ενσωματωμένο τροφοδοτικό προστατεύει τον αναπνευστήρα, τον συμπιεστή αέρα και υγραντήρα

Διαμορφώσεις Αερισμού

Περιλαμβάνει κλασικές  διαμορφώσεις αερισμού αλλά και προηγμένες όπως το σύστημα BIVENT και PRVC, ώστε η συνολική απόδοση να καλύπτει πλήρως  τις απαιτήσεις της κλινικής χρήσης.

Παρακολούθηση

Οι κυματομορφές και οι βρόχοι εμφανίζονται σαν ένα τμήμα ενός συστήματος με πολλαπλές παραμέτρους παρακολούθησης ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών για τον ασθενή.

Κλινική Υποστήριξη

Επιτρέπονται πλήρως χειροκίνητοι ελιγμοί όπως εισπνευστική και εκπνευστική παύση, χειροκίνητος αερισμό, συγχρονισμένος νεφελοποιητής και έξυπνη αναρρόφηση

Συνδεσιμότητα – επικοινωνία

Το VT5230 μπορεί να αναβαθμισθεί μέσω θύρας Internet ή/και USB ή/και RS232 που διαθέτει. Αποτελεσματική μεταφορά πληροφοριών ασθενών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ψηφιακού νοσοκομείου


Χαρακτηριστικά: PDF
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή: VT5230

to top