+30-28210.94637


Η πορεία της εταιρίας ξεκινάει το 1993 σαν ατομική επιχείρηση του Πραματευτάκη Εμμ. (Μηχ/κός Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) και με αυτήν την μορφή συνεχίζεται μέχρι τον Μάρτιο του 2003. Η συνέχεια ανήκει στην (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) με την μορφή του νομικού προσώπου Εμμ. Πραματευτάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε. Από το 2014 προστίθεται το καινούργιο διακριτικό στον τίτλο μας το «BIO-TECH» δηλώνοντας τον εξειδικευμένο χαρακτήρα των υπηρεσιών μας.

Ο βασικός της σκοπός BIO-TECH ήταν και είναι η παροχή εξειδικευμένου και ανεξάρτητου service για ιατρικό και οδοντιατρικό εξοπλισμό. Στην πορεία και βλέποντας την δυναμική που πρόσφερε ο χώρος αλλά και την αποδοχή των υπηρεσιών μας, προστέθηκε και ο τομέας των πωλήσεων ιατρικών και οδοντιατρικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών.

Μετά από 24 χρόνια συνεχούς παρουσίας οι υπηρεσίες μας είναι πια εξειδικευμένες, δίνοντας λύσεις σε πολλαπλές ειδικές περιπτώσεις.

to top